Hồng sâm nam giới Hong Cheon Woong Khan (180 viên)

4.400.000  VND

  • Viên hồng sâm nam giới Hong Cheon Woong Khan 180 viên
  • KGC Korean Red Ginseng Hong Cheon Woong Khan 180 Tablets
  • Xuất xứ thương hiệu Hồng sâm chính phủ Hàn Quốc KGC Korean Red Ginseng