Hồng sâm củ khô cao cấp KGC hộp 150g (40PCS-12 củ)

3.100.000  VND

  • Hồng sâm củ khô hộp thiếc 150g – 12 củ
  • KGC Korean Red Ginseng Roots – GOOD 40PSC 150g 12Roots
  • Sản xuất tại Hàn Quốc – KGC Cheong Kwan Jang Corp