Hồng sâm linh đan KGC Hwangjindan (30 viên)

13.000.000  VND

  • Viên Hồng Sâm Linh Đan Hwangjindan – 30 viên
  • KGC Cheong Kwan Jang KRG Hwangjindan – 30 viên
  • Xuất xứ thương hiệu Hàn Quốc – Hồng sâm chính phủ Hàn Quốc