Hồng sâm củ khô cao cấp KGC hộp 37,5g (40PCS-3 củ)

1.100.000  VND

  • Hồng sâm củ khô hộp thiếc 37,5g – 3 củ
  • KGC Korean Red Ginseng Roots – GOOD 40PSC 37,5g 3Roots
  • Sản xuất tại Hàn Quốc – KGC Cheong Kwan Jang Corp