Thiên Sâm củ khô thượng hạng KGC hộp 150g (20PCS-7 củ)

18.500.000  VND

  • Thiên sâm củ khô chính phủ KGC hộp 150g-7 củ
  • KGC Cheong Kwan Jang Korean Heaven Grade Roots  20PCS 150g 7Roots
  • Sản xuất tại Hàn Quốc – KGC Cheong Kwan Jang Corp