Viên bột hồng sâm KGC Powder Tablet 90g (180 viên)

1.100.000  VND

  • Viên bột hồng sâm KGC Cheong Kwan Jang 90g (180 viên)
  • KGC Cheong Kwan Jang KRG Tablet 90g
  • Xuất xứ thương hiệu Hàn Quốc – Hồng sâm chính phủ Hàn Quốc