Nước hồng sâm phụ nữ KGC – Hwa Ae Rak Jin (30 gói)

3.500.000  VND

  • Nước hồng sâm phụ nữ cao cấp KGC Hwa Ae Rak hộp 30 gói
  • KGC Cheong Kwan Jang Korean Ginseng Hwa Ae Rak Jin (70ml x 30)
  • Sản xuất tại Hàn Quốc – KGC Cheong Kwan Jang Corp