Hồng sâm linh đan KGC Hwangjindan (3 viên)

1.300.000  VND

  • Viên Hồng Sâm Linh Đan KGC Hwangjindan – 3 viên
  • Anh KGC Cheong Kwan Jang KRG Hwangjindan – 3 viên
  • Xuất xứ thương hiệu Hàn Quốc – Hồng sâm chính phủ Hàn Quốc