Cao hồng sâm nhung hươu thượng hạng KGC Cheon Nok 180g

5.200.000  VND

  • Cao hồng sâm nhung hươu KGC Cheon Nok 180g
  • KGC Cheong Kwan Jang Cheon Nok Sam Extract 180g
  • Sản xuất tại Hàn Quốc – KGC Cheong Kwan Jang Corp