Viên hồng sâm KGC Extract Pills 168g (800 viên)

1.300.000  VND

  • Viên hồng sâm KGC Extract Pills 168g( 800 viên)
  • KGC Korean Red Ginseng Extract Pills 168g
  • Xuất xứ thương hiệu Hàn Quốc – Hồng sâm chính phủ Hàn Quốc