Nước hồng sâm trẻ em KGC Kid Tonic Step 2 (5 – 7 tuổi)

2.500.000  VND

  • Nước hồng sâm trẻ em KGC Kid Tonic Step 2 (5-7 tuổi) – NEW
  • KGC Cheong Kwan Jang Kid Tonic Step 2 (Ages 5 – 7) – NEW
  • Xuất xứ thương hiệu Hồng sâm chính phủ Hàn Quốc KGC Korean Red Ginseng