Nước hồng sâm trẻ em KGC Kid Tonic Step 2 (5 – 7 tuổi)

Original price was: 3.497.000  VND.Current price is: 2.600.000  VND.

  • Nước hồng sâm trẻ em KGC Kid Tonic Step 2 (5-7 tuổi) – NEW
  • KGC Cheong Kwan Jang Kid Tonic Step 2 (Ages 5 – 7) – NEW
  • Xuất xứ thương hiệu Hồng sâm chính phủ Hàn Quốc KGC Korean Red Ginseng