Nước hồng sâm trẻ em KGC Kid Tonic Step1 (3 – 4 tuổi)

Original price was: 2.650.000  VND.Current price is: 2.100.000  VND.

  • Nước hồng sâm trẻ em KGC Kid Tonic Step 1 (3-4 tuổi) (New)
  • KGC Cheong Kwan Jang Kid Tonic Step 1 (Ages 3 – 4)  (New)
  • Xuất xứ thương hiệu Hồng sâm chính phủ Hàn Quốc KGC Korean Red Ginseng