Nước hồng sâm trẻ em KGC Kid Tonic Step3 (8 – 10 tuổi)

2.650.000  VND

  • Nước hồng sâm trẻ em KGC Kid Tonic Step3 (8-10 tuổi) – NEW
  • KGC Cheong Kwan Jang Kid Tonic Step 3 (Ages 8 – 10) – NEW
  • Xuất xứ thương hiệu Hồng sâm chính phủ Hàn Quốc KGC Korean Red Ginseng