Nước hồng sâm trẻ em KGC Kid Tonic Step3 (8 – 10 tuổi)

Original price was: 4.225.000  VND.Current price is: 3.150.000  VND.

  • Nước hồng sâm trẻ em KGC Kid Tonic Step3 (8-10 tuổi) – NEW
  • KGC Cheong Kwan Jang Kid Tonic Step 3 (Ages 8 – 10) – NEW
  • Xuất xứ thương hiệu Hồng sâm chính phủ Hàn Quốc KGC Korean Red Ginseng