Nước Hồng Sâm Lựu Đỏ Goodbase KGC Cheong Kwan Jang (10ml x 30 gói)

950.000  VND

  • Nước Hồng Sâm Lựu Đỏ Goodbase KGC Cheong Kwan Jang (10ml x 30 gói)
  • Cheong Kwan Jang KRG GoodBase Pomegranatte (10ml x 30)
  • Sản xuất tại Hàn Quốc – KGC Cheong Kwan Jang Corp