Nước hồng sâm KGC Tonic Mild (30 gói)

1.500.000  VND

  • Nước hồng sâm KGC Tonic MILD 30 gói
  • KGC Cheong Kwan Jang Korean Ginseng Tonic Origin
  • Sản xuất tại Hàn Quốc – KGC Cheong Kwan Jang Corp