Nước hồng sâm cao cấp KGC Vital Tonic (10 ống)

700.000  VND

  • Nước hồng sâm cao cấp KGC Vital Tonic 10 ống
  • KGC Cheong Kwan Jang Korean Ginseng Hwal Gi Ruk (20ml x 10)
  • Sản xuất tại Hàn Quốc – KGC Cheong Kwan Jang Corp